LOGO

TECHNOLOGIE

  • konstrukce, která nevyžaduje základy
  • plná odolnost proti zatížení větrem a sněhem
  • velká volná plocha – bez vnitřních podpěr
  • možnost demontáže stavby a přenesení na jiné místo
  • rychlá montáž a demontáž
  • možnost propojení se stávajícími objekty
  • možnost instalace topných zařízení a zařízení pohlcujících vlhkost

ZÁKLADOVÝ SYSTÉM

Je založen na ocelových zemních kotvách – zatloukaných a pak rozevřených.

Tato technologie snižuje náklady (žádné základy) a pomáhá při krátké době montáže.

OPĚRNÁ STĚNA

Skladování sypkých materiálů (např. posypové soli) ve skladech InterHal je možné díky montáži opěrných stěn v ocelovo-dřevěné konstrukci, odolných proti nárazu těžké techniky.

NORMY

Naše stavby standardně vyhovují požadavkům norem PN-EN z hlediska klimatického a provozního zatížení.

KAPACITA

Firma INTERHAL má ve své nabídce jak malokapacitní sklady (několik set tun), tak i velkokapacitní sklady (až několik desítek tisíc tun).

Kapacita skladu je téměř neomezená. Jediným limitujícím faktorem je pouze velikost pozemku.

stosowane technologie 1